איטום מאגרי מים – HDPE

מאגרי מים הינם חלק מהותי ביותר בתעשייה הישראלית של שימור מים וטיפול במים. בזכות מאגרי המים ניתן לנהל טוב יותר נוזלים כגון מי קולחין ומי שתייה. מאחר ומים נקיים ומהווים אלמנט מרכזי באספקת המים הישראלית, מאגרי מים הינם אלמנט חשוב לצרכי מי השתייה ומי הקולחין, השפכים ועוד. את המאגרים יש לאטום באופן איכותי באמצעות ציפויי איכות.

האיטום המוחלט של מאגרי המים הינו בין הפעולות החשובות ביותר לשמירה על איכות הנוזלים הנשמרים במאגר.
במקביל, האיטום הוא המונע חלחול וחדירה של חומרים מסוכנים אל תוך הקרקע. יריעות האיטום של ציפויי איכות הינן בעלות שימושים מקצועיים רבים וביניהם איטום מאגרי מים בהיקפים שונים ברחבי הארץ כולה. ציפויי איכות עוסקת באיטום מאגרים באמצעות יריעות HDPA האיכותיות, המאפשרות אטימה מלאה של מאגרי המים.

מהו ה – HDPA?
HDPE הינו פוליאתילן בצפיפות גבוהה המהווה חומר תרמו פלסטי. חומר זה מורכב מאטומים של פחמן ומימן השומרים על אטימות ברמה גבוהה ביותר. הודות ליכולות האיטום הגבוהות של HDPE ניתן להגיע לתוצאות איכותיות ולשמור על אטימות גבוהה למשך שנים רבות. יריעות האיטום HDPE משמשות למגוון רחב של מטרות. ביניהן, מכוני טיהור שפכים, כבישים, תחנות דלק, מטמנות אשפה, מיכלי כימיקלים, איטום בריכות דגים ועוד.

מטרות האיטום
בחברת סמ"מ בנייה בע"מ מספקים לכל מאגר מים את סוג היריעה המתאים לו ביותר. איטום מאגרי המים מאפשר שתי מטרות עיקריות:
* מניעת חלחול חומרים מזהמים למי תהום תוך יצירת זיהום במים.
* במקביל, שומרות יריעות ה- HDPE על איכות המים בתו המאגר על ידי יצירת הפרדה מוחלטת בין המים לבין האדמה.
כמו כן, HDPE הינו בעל יכולות לשמירה על יציבות המאגר תודות לאיטום המקסימלי.

שירותים משלימים
חברת סמ"מ בנייה בע"מ משלבת במאגרים אלמנטים חשובים נוספים כגון יריעות ניקוז מתאימות, צנרות ניקוז לבקרת דליפה,
גיאוטקסטילים למניעת פגיעה מכנית ועוד. השירות המוענק על ידי חברת סמ"מ בנייה בע"מ כולל מאגרי קולחין ומאגרים של שפכי תעשייה, מאגרי מים לשתייה ומאגרי שופכין כלליים. הודות לאיטום האיכותי של ציפויי איכות תוכלו מאגרי המים יישמרו למשך שנים ארוכות באיכות גבוהה.